Tilgang og metode

Tilgang til familiearbejdet

På Poppelgården Familiecenter arbejder vi ud fra systemiske og narrative perspektiver og forståelsesmåder. Vi møder familierne ud fra et ressourceperspektiv, og ønsker i samarbejde med familierne at skabe rammerne for et forløb, der har til formål at hjælpe familien frem til en forandring af deres problemstillinger.

Vi bestræber os på at være lydhøre overfor for familiens historier og lokale viden, og søger at bringe vores viden og erfaringer i spil på en måde, der i videst muligt omfang udvikler familiens allerede eksisterende kompetencer. Vi skaber hele tiden ny mening ud af det vi gør, mærker og tænker. Derfor er vi vældig optaget af at fange de hændelser og den viden, som personen har med sig i form af levede erfaringer og som endnu ikke er kommet frem i lyset. Mange af disse kan måske med fordel blive tilføjet de identitetskonklusioner, som personen allerede har gjort sig og hermed åbne op for et rigere og mere meningsfuldt liv.

På Poppelgården Familiecenter arbejder vi så vidt muligt med hele familien. Det betyder, at vi både har kontakt til forældre og børn. Vi har den grundlæggende overbevisning, at børn har brug for omverdens hjælp til at kunne udvikle sig og få det bedre. Vi har derfor altid fokus på at involvere forældre og andre betydningsfulde voksne i behandlingen. For at kunne bruge Poppelgårdens hjælp, skal man altså som voksen være indstillet på at gøre en aktiv og forpligtende indsats – vi kan ikke hjælpe jeres børn uden jeres hjælp!

Vi skræddersyer, fordi det virker

Forskning har vist, at det er mest effektivt at målrette behandlingen til de specifikke ønsker og behov den enkelte familie har. Vi har derfor ingen standardbehandling, men tilbyder hjælp som er skræddersyet til netop jeres familie. Det betyder at metoder og behandlingens omfang varierer meget. Vi har korte forløb som afsluttes efter få samtaler og forløb som strækker sig over flere år. Vi har ligeledes forløb som er meget intensive (flere ugentlige kontakter) og forløb hvor vi mødes hver 2. eller 3. uge. Typisk er der mere intensiv kontakt i starten af et forløb (de første 1-2 måneder). Vi har endvidere forløb med én behandler tilknyttet familien og forløb med flere behandlere tilknyttet.

På Poppelgården Familiecenter trækker vi også på en række forskellige metoder og tilgange i familiebehandlingen. Nedenfor er en kort oversigt over nogle af de ting I som familie vil kunne opleve under et forløb hos os:

  • Brug af video:Video er ofte et centralt element i forløb på Poppelgården Familiecenter. Vi bruger video så vi sammen med jer kan kigge på samspillet i jeres familie i fx. familieaktiviteter, hjemme omkring en morgenmadsituation eller lignenede. Vi kan med et kamera udvælge sekvenser og zoome ind på detaljer som vi ellers ikke ville få øje på. Sekvenser der kan hjælpe os til at forstå hvorfor barnet reagerer som det gør eller hvad barnet kunne have brug for. Det kan også give anledning til nye ideer til hvordan man som voksen med nye tiltag og konkrete ideer kan være med til at sikre barnets trivsel.
  • Familieaktiviteter:Vi vil ofte foreslå, at familien laver noget sammen. Vi kalder det familieaktiviteter. Familieaktiviteter kan være meget forskellige, det kan være at tegne en tegning sammen med et bestemt tema, at spille et spil, at spille musik sammen, at lave en dagligdags aktivitet såsom at gå i køkkenet og lave mad. Vi oplever, at familieaktiviteter kan være et fint supplement til samtaler, og det er ofte populært hos børnene, da det giver mulighed for at afprøve og eksperimentere med nye ideer i praksis på en mere legende måde og tilbyder både børn og voksne nye og anderledes måder at tale sammen på. Hvor vi arbejder henne kan derfor også variere. Nogle gange arbejder vi i jeres hjem, nogle gange på Poppelgården Familiecenter og hvis vi i fællesskab finder ud af, at det er en god ide at se jeres familie i andre rammer, kan det også ske helt andre steder.
  • Netværksarbejde:Vi søger så vidt muligt at inddrage barnets netværk i forløbene. Netværket er de vigtigste personer, der har en betydning for barnet, og dem som kan træffe beslutninger omkring barnet, og som dermed har en indflydelse på barnets forhold når det er hjemme, i skolen, på fritidshjemmet etc. Netværket kan være den nære familie, bedsteforældre, yndlingsonkel, en god ven, lærere, pædagoger, trænere, rådgivere osv.

FIT (Feedback Informed Treatment)

På Poppelgården Familiecenter anvender vi metoder med forskningsmæssigt belæg for effekt – vi arbejder evidensbaseret. Oftest vil man kunne forvente en positiv ændring hos barnet og i familien indenfor de første 3 måneder. For at sikre, at vores hjælp har den ønskede effekt hos børnene og familien anvender vi et effektmålingssystem som hedder Feedback Informed Treatment.