Supervision og undervisning

Poppelgården Familiecenter tilbyder supervision og undervisning til samarbejdspartnere i Hvidovre Kommune. Vi har i den forbindelse stor erfaring med varetagelse af uddannelser i systemisk narrativt baseret terapeutisk og pædagogisk arbejde, samt indgående erfaring med undervisning i implementering af Feedback Informed Treatment (FIT). Derudover er Poppelgården Familiecenter VISO leverandør i komplekse psykosociale sager med behov for særlig tilrettelæggelse af behandlings- og undersøgelsesarbejdet.

Vi tilbyder supervision og undervisning indenfor vores kerneydelser - eksempelvis:
  • systemisk og narrativt funderet familiearbejde med særlig fokus på netværksinddragelse, mentalisering og aktivitetsbaserede interventioner
  • AMBIT 
  • flerfamilieterapi
  • udarbejdelse af psykologiske undersøgelser – herunder børneundersøgelser samt forældrekompetenceundersøgelser. Vi arbejder i den forbindelse med terapeutisk assesment inspireret af Eia Asen, hvor terapeutiske interventioner og klassiske undersøgelsesmetoder kombineres
  • uddannelse af Marte Meo terapeuter (www.martemeo.dk)
  • brug og implementering af Feedback Informed Treatment (FIT).

Vi tilbyder både enkeltstående supervisionssessioner samt egentlige supervisionsforløb. I forbindelse med undervisning skræddersyr vi ydelserne til de konkrete rekvirenters behov, og kan i den forbindelse tilbyde både workshops og egentlige uddannelsesforløb.