Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Intensivperiode

Som del af et forløb kan Poppelgården Familiecenter i samarbejde med familie og familierådgiver aftale en Intensivperiode, hvor der vil være en kontakt til familien 2 gange om ugen, et udvidet samarbejde med familiens netværk og statusmøder hver 2. måned.

Intensivperiode kan tilbydes i Familiebehandlingsforløb og i Praktisk Pædagogiske Støtte forløb og bliver visiteret internt i Familiecentret i samarbejde med Familierådgiver. Intensivperioden sættes i gang, når Familiecentret og Familierådgiver vurderer at det er vigtigt med en hyppig og tæt kontakt mellem familien og familiekonsulenterne, for at skabe den ønskede forandring. I vurderingen indgår også familiens mulighed for at mødes ofte, samt erfaringer fra tidligere indsatser.

Ofte kan der være forhold i familien, som gør at forældrene har brug for en hyppigere og tættere støtte i forandringsarbejdet. Som forældre vil man opleve at få en tæt og konkret hjælp til at få afprøvet nye måder at være sammen på i familien, samt en tættere dialog og støtte til at holde fast i positive forandringer.

Intensivperioden starter altid med en konkret aftale mellem forældrene, familierådgiver og familiekonsulenterne. I aftalen afstemmes hyppighed og mål og der lægges en konkret plan for, hvad der arbejdes med i de kommende 2 måneder og hvordan netværket deltager.

Statusmøder vil inkludere netværk og være hver 2. måned. På statusmødet evalueres de konkrete mål og hyppighed og mål afstemmes for den næste periode. Der kan læses mere om familiearbejdes indhold under “Familiebehandling” eller “Praktisk Pædagogiske Støtte” alt efter hvilket tilbud familien er henvist til.

Opgaven i Intensivperioden varetages af 2 familiekonsulenter fra Poppelgården Familiecenters Intensivteam. Teamet er bredt sammensat og varetager, foruden arbejdet i Intensivperioder, også Familiebehandlingsforløb, Praktisk Pædagogiske Støtte forløb, Korte samtaleforløb efter §11, samt undervisning og supervisionsopgaver.