Om Familiecentret

Velkommen til Poppelgården Familiecenter

Poppelgården Familiecenter er et af Hvidovre Kommunes tilbud til familier og vi har skabt en bred vifte af forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier med et særligt behov.

Formålet med indsatserne er:

 • at yde den enkelte familie, barn eller ung den mindst mulige indgribende indsats for at fremme udviklingsmuligheder.
 • at tilbyde en indsats, der tager udgangspunkt i barnets samlede situation.
 • at skræddersy ethvert forløb til barnet og familiens behov og til den konkrete situation familien befinder sig i.
 • at tilbyde et tæt samarbejde med familien og andre vigtige personer i barnets netværk, hvor vi søger at løse problemerne, ikke blot mindske symptomerne på problemerne. Intet kan forstås isoleret, heller ikke de problemer og udfordringer man som barn, eller forældre står overfor og skal medvirke til at løse.

Hvem kan benytte Familiecentret?

Poppelgården Familiecenter er et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år i Hvidovre kommune, samt til forældre der venter barn. Tilbuddet henvender sig til familier, der i kortere eller længere tid, har behov for behandling, støtte eller rådgivning for at få familien til at fungere optimalt, så børnene trives bedst muligt. Problemerne kan være af social, psykisk eller relationel karakter og kan vise sig i familien, eller i det omgivende miljø.

Familiecentret kan være et relevant tilbud for jer, hvis:

 • der er en bekymring for et barns adfærd og trivsel i børnehaven eller skolen. Det kan eksempelvis være børn med mange konflikter eller børn med lavt fremmøde
 • I som forældre oplever mange konflikter mellem søskende og/eller mellem jer voksne og børn
 • der er bekymring, fordi barnet hjemme fremstår trist og indelukket
 • I som forældre oplever mange indbyrdes problemer/konflikter, og hvor jeres barn påvirkes negativt af konflikterne
 • et medlem af familien lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, der påvirker familien og barnets trivsel
 • I som familie har svært ved at få skabt en stabil hverdag med hensyn til døgnrytme, spisetider, hjemkomsttider etc. og hvor barnets udvikling påvirkes negativt
 • I som familie oplever, at I kan have svært ved at lytte til - og forstå hinanden, og hvor I gerne vil skabe et bedre og tættere forhold til hinanden
 • en ung udviser bekymrende risikoadfærd (kriminalitet, misbrug, cutting)
 • et medlem har en (eller flere) psykiatriske diagnoser. Det kan eksempelvis være ADHD, ADD, autisme, PTSD, angst, OCD, skizofreni eller depression

Vi arbejder både med familier med forbigående og lettere vanskeligheder, og med familier hvor der er alvorlig bekymring for et barns trivsel, og hvor anbringelse af barnet er en nødvendighed, hvis familiearbejdet ikke har den ønskede effekt på barnet. Der er som udgangspunkt fokus på børnenes trivsel, men familier, hvor problemerne endnu ikke har vist sig konkret hos børnene er også velkomne. Det kan f.eks. være forældre, der enten overvejer skilsmisse, eller er blevet skilt og har problemer med samarbejdet, eller forældre, hvor den ene eller begge har problemer, der kan få indflydelse på børnenes trivsel, hvis der ikke sker ændringer.

 

Historien om Familiecentret

Poppelgården Familiecenter holder til i en fredet, firlænget gul bondegård i Hvidovre og har eksisteret siden 1990, hvor vi startede op med 5 medarbejdere. I 2007 blev det daværende Lodsvej Familiecenter og Poppelgården Familiecenter lagt sammen og siden er personalegruppen gradvis blevet forøget i takt med, at der er kommet nye opgaver til. I dag har vi udover de oprindelige lokaler på Byvej 90 også lokaler på Byvej 98.

Poppelgården Familiecenter lægger vægt på høj faglighed og gør meget for at sikre vores medarbejderes efteruddannelse og løbende supervision, så vi er rustet til de opgaver, vi får i huset.